Kniha návštěv Kontakt O masérovi Reiki Home Masáže   Dárk.poukazy Přistupuji k člověku z mnoha pohledů a vnímám ho předně jako živou bytost, která existuje nejen na fyzické (svalové) úrovni, ale i na úrovni vyšší. Proto označení "masér" cítím jako neúplné. Od roku 1985 jsem žil ve Spojených státech, kde jsem se zabýval studiem všemožných esoterických nauk, včetně astrologie a alchymie. O lidském těle a jeho energiích mne také hodně naučil můj taoistický učitel Mantak Chia, který toho času sídlil a vyučoval v New Yorku. Předtím, než mne osud zavál zpět do rodné země, jsem navštívil v New Yorku známou vědmu a ta mi řekla, že mě čeká život, který se bude vyznačovat blízkým kontaktem  s lidmi. V tu dobu mi to moc neříkalo, spíš jsem to chápal jako univerzální frázi. Až když jsem nastoupil kariéru maséra, pochopil jsem, jak to vědma myslela. Z astrologických poznatků vím, že detailní energetická struktura člověka je graficky vyjádřena rozpoložením planet, které byly na nebi při jeho prvním nádechu.  Tyto energie působí na hmotný matrix člověka, který zdědil po svých předcích. Působením těchto astrálních energií na hmotu se člověk mění, vyvíjí se do dokonalejší formy života , ovšem  jen za předpokladu, že bude tyto astrální energie používat konstruktivním způsobem. Zde se naskýtá pro člověka možnost  použít své svobodné vůle a rozhodovat o svém životě sám. Tím, že bere zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou se přibližuje k našemu božskému původu. Z toho  vyplývá, že člověk kromě zděděných a astrálních energií má k dispozici i svobodnou vůli a to je to nejdůležitější co se člověk má naučit: používat svou svobodnou vůli takovým způsobem, aby se nepřivedl do zkázy , ale aby také pokročil ve svém vývoji. Můžeme tedy řící, že lidský život je alchymický proces, ve kterém lehčí druh energie (astrální) působí na hmotné energie a tím je mění k lepšímu. Jednou za život jsem měl štěstí spontánního spojení vědomí se svou duší. Je to nezapomenutelný zážitek plný důvěrného pocitu domova a světla. Energii Reiki, kterou mohu předávat, považuji za výborného pomocníka při všech masážích. Tato harmonizující energie pronikne hluboko do energetické struktury člověka a uvolňuje svalstvo odlišným způsobem. Podobně jako reiki působí i energie z dobrých energetických zdrojů, na kterou se můžete napojit skrze obrázek vlevo (ten modrý). Za použítí technologie génia Wilhelma Reicha jsem zhotovil systém, který vám tuto energie zprostředkuje snadno až k vám domů nebo kdekoliv jinde na zeměkouli, tam kde se  právě nacházíte. Takže si můžete obrázek klidně stáhnout a použít pro vaše nabíjení. Co potřebujete udělat je zaktivovat přenos energie tím, že obrázek vložíte do vašeho silného energetického pole, což je například vaše dlaň.  Potom si v klidu ležte nebo sedněte a asi za pět až sedm minut se spojení dokoná a někteří z vás už mohou začít energii cítit. Obvykle 20-30 min stačí k harmonizaci těla. Mám také pocit, že neregie je slabší za horšího počasí nebo  když hustě prší.(energie je obvykle cítit jako jemný posun něčeho příjemného , lehce teplejšího). Tato energie spíš člověka spojuje dokonaleji se zemí. To je  například nesmírně vhodné pro těhotné ženy, zvláště ty  co mají problém dítě donosit až do porodu. Těhotné ženy potřebuje vyšší dávku zemské energie, aby se tak dítě  v děloze úspěšně vyvíjelo. Dobré spojení se zemí je však esenční pro nás všechny, bez ní bychom byli neustále nemocní a slabí.      Těším se na vás                                                                         Jindřich Bartoněk